Το Δίκτυο gnΩsi στη Βουλή για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το Δίκτυο gnΩsi στη Βουλή για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας …

Προτάσεις για να επιτευχθεί η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, αναφορικά με την Καινοτομία, κατέθεσε το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Δικτύου gnΩsi, στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 υπό την προεδρία του βουλευτή και καθηγητή Χρήστου Ταραντίλη. Θέμα ήταν τα «Δίκτυα Μεταφοράς Τεχνολογίας και η ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας κατά τομέα».

Προσκεκλημένοι ομιλητές επί του θέματος ήταν ο Αντώνης Λιβιεράτος, επίκουρος εαθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός σύμβουλος στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης», και οι κυρίες Σοφία Μαγκιά, υπεύθυνη του Γραφείου Καινοτομίας και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου «Λεύκιππος» στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Αρετή Μούρκα, επικεφαλής της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας του «Δικτύου ΠΡΑΞΗ» και του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), και Κατερίνα Παπαδοπούλου, υπεύθυνη Διαχείρισης του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΣΠΕΙΡΑ».

Η Δρ Αρετή Μούρκα παρουσίασε το Δίκτυο gnΩsi, που αποτελεί ένα ισχυρό Δίκτυο για την προώθηση της ερευνητικής καινοτομίας της νησιωτικής ελλάδας.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο κ. Ταραντίλης ανέλυσε τον καθοριστικό ρόλο που καλούνται να παίξουν τα Γραφεία Μεταφορά Τεχνολογίας στην επιχειρηματική αξιοποίηση των ελληνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας μπορούν να παράσχουν:

  • Εκπαίδευση, προκειμένου οι ερευνητές/ερευνήτριες να αποκτήσουν επιχειρηματική αντίληψη και να γνωρίζουν πώς να αναπτύξουν ομάδα με συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.
  • Συμβουλευτική για τον προσδιορισμό και τη δοκιμή του σεναρίου χρήσης μιας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στα ερευνητικά ιδρύματα: ποιο συγκεκριμένο κομμάτι της τεχνολογίας ενδιαφέρει την αγορά, σε ποιον τομέα απευθύνεται και ποιες επιχειρήσεις αφορά.
  • Αρωγή για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε πραγματικές συνθήκες, με στόχο να αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι εφικτή η εφαρμογή της και επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα (proof-of-concept).
  • Καθοδήγηση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής που θα κάνει την εταιρεία-τεχνοβλαστό της ερευνητικής ομάδας οικονομικά βιώσιμη, θα προσελκύσει πελάτες και θα επιτρέψει τη διείσδυση στις διεθνείς αγορές (go-to-market strategy).
Scroll to Top