Πρωτοβουλίες

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς του Δικτύου gnΩsi  στο πλαίσιο προώθησης της ερευνητικής καινοτομίας και αξιοποίησης της νέας γνώσης προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας έχουν προχωρήσει στη θέσπιση μεγάλου αριθμού πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.

Scroll to Top