Ποιοι Είμαστε

Το Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει έντονη γεωγραφική προσέγγιση καθώς συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ελληνικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, υπάρχει και θεματική στόχευση καθώς στο δίκτυο gnΩsi συμμετέχουν φορείς με πολύ έντονη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Στόχοι του Δικτύου

Παροχή Ολιστικής Υποστήριξης

Οι Φορείς του Δικτύου

Ίδρυμα  Τεχνολογία και Έρευνας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Scroll to Top