Ποιοι Είμαστε

Το Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας έχει έντονη γεωγραφική προσέγγιση καθώς συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ελληνικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα. Παράλληλα, υπάρχει και θεματική στόχευση καθώς στο δίκτυο gnΩsi συμμετέχουν φορείς με πολύ έντονη δραστηριότητα σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς όπως η υγεία κι η βιοτεχνολογία, ΤΠΕ, η ενέργεια, τα υλικά, το περιβάλλον και η αγροδιατροφή.

Ίδρυμα  Τεχνολογία και Έρευνας

https://forth.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών

Scroll to Top