Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Πλήρης καταγραφή της ερευνητικής δραστηριό …

Μαραθώνιο συναντήσεων με ερευνητές του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ολοκλήρωσαν τα στελέχη του νεοσύστατου Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΙΠ και τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. 

Ο αριθμός ρεκόρ των 23 συναντήσεων έγινε στο πλαίσιο της στενής τους συνεργασίας στο δίκτυο gnΩsi, με στόχο την πλήρη καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, ώστε να προχωρήσει σε οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω συνεργασιών με τη βιομηχανία, με επιχειρήσεις και ερευνητές, καθώς και με αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν τα στελέχη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, Δρ. Δήμητρα Τουμπανάκη και Δρ. Σίσσυ Κολυβά, μαζί με τα στελέχη του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ /Δικτύου ΠΡΑΞΗ, Δρ. Μαρία Κιτσαρά και Αντώνιο Σαπουντζή.

Η άριστη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους ερευνητές σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταφοράς τεχνολογίας, και διασύνδεσης με ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το δίκτυο gnΩsi και με την υποστήριξη του υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της καινοτομίας και εργαλείο διασύνδεσης των 11 Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων που το απαρτίζουν, με την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία και συντονίζεται από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Scroll to Top