Ευκαιρίες για Ερευνητές, Τεχνοβλαστούς και Νεοφυείς Επιχειρήσεις στο Ελληνικό Startup Οικοσύστημα

Ευκαιρίες για Ερευνητές, Τεχνοβλαστούς και Νεοφυείς Επιχειρήσεις στο Ε …

To Γραφείo Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 την εκδήλωση «Ευκαιρίες για Ερευνητές, Τεχνοβλαστούς και Νεοφυείς Επιχειρήσεις στο Ελληνικό Startup Οικοσύστημα».

Την εκδήλωση καλωσόρισαν ο Αντιπρύτανης ‘Ερευνας και Καινοτομίας Κωνσταντίνος -Αλκέτας Ουγγρίνης και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Καθηγητής Παναγιώτης Παρτσινέβελος και στην συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες και παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & συνιδρυτής της μη κερδοσκοπικής αστικής εταιρείας StartUp Greece (πιστοποιημένη θερμοκοιτίδα από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων) η οποία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στο Πολυτεχνείο, Θάνος Παράσχος παρουσίασε τις δράσεις της εταιρείας στην Ελλάδα & το εξωτερικό, και παρέθεσε παραδείγματα επιτυχίας επιλεγμένων ελληνικών StartUps.

 

H Δρ. Έλλη Διακαναστάση, Γενική Διευθύντρια της Elevate Greece παρουσίασε αυτή την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης που έχει ως στόχο την χαρτογράφηση νεοφυών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

 

 

Τέλος ο Ιωάννης Tαμπάκης παρουσίασε το πρόγραμμα Υποστήριξη και Δικτύωση με το Νορβηγικό Οικοσύστημα για Ελληνικές early stage startups, με έμφαση στην βιωσιμότητα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών και Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας-Πολυτεχνείου Κρήτης», MIS(5136151), ΕΠΑΝΕΚ 143 .

Scroll to Top