Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ) αποτελεί δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε στις 25/04/2019, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, με την πανεπιστημιοποίηση του ΤΕΙ Κρήτης.

Διδακτικό Προσωπικό

Φοιτητές

Οι σχολές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι οι εξής: 

Σχολή Μηχανικών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Στις παραπάνω σχολές φοιτούν περίπου 21.500 προπτυχιακοί φοιτητές, 850 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 140 υποψήφιοι διδάκτορες.

Ερευνητικό Έργο

Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου εστιάζει τόσο σε βασική όσο και σε τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Ταυτόχρονα, προωθεί τη συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Ως αποτέλεσμα, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών και υποστηρίζεται, διαρκώς, μέσα από τα υλοποιούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους, την αλληλεπίδραση και συνεργασία με επιχειρήσεις αλλά και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα. 

Scroll to Top