Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Alexander Fleming BSRC) είναι ένα κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό κέντρο με ιστορία στενά συνδεδεμένη με το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικών Βιολογικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ". Ονομάστηκε από τον βιολόγο Αλέξανδρο Φλέμινγκ και βρίσκεται στη Βάρη.

Στόχος

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ” προωθεί την έρευνα αιχμής, με στόχο την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών των πολύπλοκων βιολογικών διεργασιών στην υγεία και την ασθένεια.

Συμβάλλει επίσης στην καινοτομία στην ιατρική, αναπτύσσοντας νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές μεθόδους, εστιάζοντας στην ανοσία και τη φλεγμονή, τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 

Δραστηριότητα

Το ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις έρευνες στην προτυποποίηση ασθενειών, στην κυτταρική ανοσολογία, στην μεταφραστική και μέτα-μεταφραστική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, στη μελέτη εσω- και εξω-κυταρρικών σηματοδοτικών μονοπατιών, στη λειτουργική γονιδιωματική και στην βιολογία βλαστοκυττάρων.

Οι ερευνητές του Κέντρου έχουν δημιουργήσει διαγονιδιακά μοντέλα ζωικής μορφής για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και τη σκλήρυνση κατά πλάκας και αυτά τα μοντέλα έχουν χρησιμεύσει ως βάση για πολλαπλές συνεργασίες με τη διεθνή βιοφαρμακευτική βιομηχανία στην αξιολόγηση νέων θεραπευτικών ενώσεων ή ως εργαλεία για συνεργατική έρευνα και ανάπτυξη.

Scroll to Top