Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας (ΕΔΙΑΟ) στην ογκολογία αποτελείται από τέσσερις μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, που συντονίζονται από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ

Σκοπός

Βασικός σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας, που στοχεύει στην αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης θεραπείας στις αιματολογικές κακοήθειες, στους συμπαγείς όγκους και στα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου. 

Επιδίωξη του ΕΔΙΑΟ είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Δραστηριότητα

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ έχουν παρασχεθεί περισσότερες από 5.500 δωρεάν εξειδικευμένες διαγνωστικές γενετικές εξετάσεις σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, σποραδικούς συμπαγείς όγκους και κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και επίσης αξιοποιήθηκαν ερευνητικά για την παραγωγή νέας γνώσης.

Το ΕΔΙΑΟ αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της Ογκολογίας Ακριβείας στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για την ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στο διεθνές γίγνεσθαι στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

 

Scroll to Top