Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα δημόσιο πολυεδρικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1984 και αποτελείται από 5 Σχολές και συνολικά 17 Τμήματα, με πανεπιστημιακές μονάδες στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Σύρο και τη Λήμνο, συγκροτώντας ένα εκπαιδευτικό δίκτυο που καλύπτει όλους τους νομούς του Αιγαίου Πελάγους.

Διδακτικό Προσωπικό

Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εγγεγραμμένους:

  • 17688 προπτυχιακούς φοιτητές
  • 1861 μεταπτυχιακούς φοιτητές 
  • 841 υποψήφιους διδάκτορες.

Ερευνητικό Έργο

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτουν. 

Το 2005 η εξωτερική αξιολόγηση από την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) αναγνώρισε την ποιότητα της έρευνας ως ένα από σημεία υπεροχής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 
Scroll to Top