Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλο-”σοφίας”, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές (εκπαιδευτικές – ερευνητικές) και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών με σοβαρή επιστημονική και τεχνοκρατική υποδομή.

Διδακτικό Προσωπικό

Ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ ανερχεται στους 601. Το επιστημονικό προσωπικό συμπληρώνουν νέοι επιστήμονες, των οποίων η συμβολή στο ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου παίζει καθοριστικό ρόλο.

Φοιτητές

Το νεοσύστατο πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας σε αριθμό φοιτητών. Έχει εγγεγραμμένους φοιτητές περίπου 57.800 προπτυχιακούς, 5.500 μεταπτυχιακούς και 780 υποψήφιους διδάκτορες.

Ερευνητικό Έργο

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία τα οποία καλύπτουν. Τα ερευνητικά εργαστήρια αποτελούν βασικό βραχίονα της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Βασικός στόχος των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας με την ταυτόχρονη παραγωγή γνώσης στα γνωστικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται. 

 
Scroll to Top