Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 και εδρεύει στο νομό Χανίων. Αποτελείται από πέντε σχολές μηχανικών πενταετούς φοίτησης, καθώς και εργαστήρια του πρώην Γενικού Τμήματος πάνω στους τομείς των Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Μηχανικής και Κοινωνικών Επιστημών, τα οποία προσφέρουν επικουρικό έργο στις σχολές του Ιδρύματος.

Διδακτικό Προσωπικό

Φοιτητές

Οι σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά σειρά έναρξης λειτουργίας είναι οι εξής: 

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στις παραπάνω σχολές φοιτούν περίπου 2600 προπτυχιακοί φοιτητές, 700 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 70 υποψήφιοι διδάκτορες.

Ερευνητικό Έργο

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη, σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. 

Οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας συμβάλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της.

 
 
Scroll to Top