Το Δίκτυο gnΩsi στην στην Έκθεση Καινοτομίας Innodays 2022

Το Δίκτυο gnΩsi στην Έκθεση Καινοτομίας Innodays 2022 …

Στελέχη τoυ γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας του ΙΤΕ και εκπρόσωποι από το Δίκτυο gnΩsi συμμετείχαν στην έκθεση καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο ‘InnoDays 2022’ στις 25 – 27 Νοεμβρίου 2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

Συγκεκριμένα στο περίπτερο Α6 της έκθεσης παρουσίασαν τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες υποστήριξης ερευνητών και επιχειρήσεων.

Για τους σκοπούς της εκδήλωσης και την καλύτερη προώθηση των δράσεων του γραφείου μεταφοράς τεχνολογίας προβλήθηκε video προβολής των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας του ΙΤΕ και του δικτύου gnΩsi, ενώ υπήρχαν banners για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Το InnoDays 2022 θα περιλαμβάνει:

  • Περισσότερα από 100 εκθεσιακά περίπτερα από:

– μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις, που ανήκουν ή συνεργάζονται ή επιδιώκουν συνεργασία με το οικοσύστημα Καινοτομίας της Κρήτης
– δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς, Οργανισμούς, Ιδρύματα και θεσμικούς Επενδυτές, που υποστηρίζουν και προωθούν την καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων σε Εθνικό ή Περιφερειακό επίπεδο.
– ερευνητικά εργαστήρια ή εταιρίες τεχνοβλαστοί των Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, με εφαρμογές ή προϊόντα καινοτομίας που συμβάλουν στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

  • 25 έγκριτους ομιλητές σε διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια, με θεματικές ενότητες:

– τον ψηφιακό μετασχηματισμό
– την πράσινη μετάβαση
– τους μηχανισμούς υποστήριξης και χρηματοδότησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

  • Συναντήσεις Β2Β ή Β2G μεταξύ επιχειρήσεων, εργαστηρίων και φορέων στήριξης.
  • Παράλληλες Δράσεις που περιλαμβάνουν :

– Μαραθώνιο Καινοτομίας (Hackathon)
– Παρουσίαση και βράβευση αποτελεσμάτων της δράσης Ακαδημαϊκής Καινοτομίας «Φυτώριο Ιδεών».

Scroll to Top