«Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0.»

«Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0.» …

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023, το δίκτυο gnΩsi συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στην διημερίδα με τίτλο «Η Καινοτομία στην Κρήτη και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0.», με φυσική παρουσία, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Στα πάνελ συζήτησης των ‘δράσεων πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων’ και ‘δικτύων μεταφοράς τεχνολογίας σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα’, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου gnΩsi – των τεχνολογιών, εφευρέσεων και περιπτώσεων τεχνοβλαστών (spin-off) που προέκυψαν από την διαδικασία της χαρτογράφησης.

Το συνέδριο αποτελεί μια δράση του Smart Attica ΕDIH, συνδιοργανώνεται από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, την Περιφέρεια Κρήτηςτο Δίκτυο Πράξη του ΙΤΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του ΙΤΕ, τον οργανισμό Bizrupt, το H2B HUB του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το EDIH SmartHealth, την πρωτοβουλία 4Locals, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, την Endeavor Greece, το Uni.fund, το Μetavallon και τη Bayer Ηellas, με την ευγενική υποστήριξη της πλατφόρμας για νεοφυείς επιχειρήσεις Microsoft for Startups Founders Hub.

Scroll to Top