Οι Προκλήσεις στην Αξιοποίηση της Έρευνας – Η Περίπτωση των Εταιρειών Τεχνοβλαστών’

Οι Προκλήσεις στην Αξιοποίηση της Έρευνας – Η Περίπτωση των Εταιρειών …

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, το δίκτυο gnΩsi έλαβε μέρος στην ημερίδα με θέμα ‘Οι Προκλήσεις στην Αξιοποίηση της Έρευνας – Η Περίπτωση των Εταιρειών Τεχνοβλαστών’.

Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Άγγελος Συρίγος με τους ακαδημαικούς και ερευνητικούς φορείς.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Φορέων και ερευνητών για το νέο καθεστώς για την έρευνα στα Πανεπιστήμια και τις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς (spin-offs), σύμφωνα με τον Νόμο 4864/2021.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με την ανάγκη συντονισμού και ανάπτυξης συνεργειών, την προστασία των αποτελεσμάτων της έρευνας με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ παρουσιάστηκαν επιτυχημένα μοντέλα Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και δημιουργίας Τεχνοβλαστών με το νέο νομοθετικό καθεστώς.

Scroll to Top