Εκδήλωση με θέμα «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εκδήλωση: «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπα …

Εκδήλωση με θέμα «Προστασία των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο» διοργανώνει το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το European Patent Office.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Ε324 (Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών).

 

Scroll to Top