Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνει workshop για τον νέο τύπο χρηματοδότησης Lump Sum.

Lump sum: Νέος τύπος χρηματοδότησης για τον Ορίζοντα Ευρώπη …

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του δικτύου GnΩsi και Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Οικονομικά και Νομικά θέματα του Προγράμματος Πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, διοργάνωσε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023, online workshop αποκλειστικά για τους φορείς του δικτύου GnΩsi, με θέμα “Lump Sum: Νέος τύπος χρηματοδότησης για τον Ορίζοντα Ευρώπη” .

Το Lump Sum αποτελεί ένα νέο είδος χρηματοδότησης με βάση την επιτυχή εφαρμογή δραστηριοτήτων που ομαδοποιούνται σε πακέτα εργασίας.

Το workshop απευθυνόταν τόσο σε ερευνητές όσο και σε στελέχη δομών μεταφοράς τεχνολογίας.

Οι ομιλήτριες Βασιλική Καλοδήμου και Δέσποινα Μαγκίρη Σκουλούδη στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη συντόνισαν τη ροή του workshop και ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τον νέο τύπο χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού workshop τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίες απαντήθηκαν από τις ομιλήτριες καλύπτοντας  ένα μεγάλο εύρος πιθανών σεναρίων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας του δικτύου GnΩsi στο πλαίσιο του νέου τύπου χρηματοδότησης.

Δείτε την παρουσίαση του workshop σε μορφή pdf, εδώ

Scroll to Top