Ημερίδα: “Ευρεσιτεχνίες: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας“

Ημερίδα: “Ευρεσιτεχνίες: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας“ …

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διοργανώνει ημερίδα την Τρίτη 29 Αυγούστου, στις 18:00 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με θέμα “Ευρεσιτεχνίες: Πηγή καινοτομίας & επιχειρηματικότητας“.

Στην ημερίδα θα συμμετέχει ο Αντώνης Σαπουντζής, Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας), παρουσιάζοντας την αναγκαιότητα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας σε συνάρτηση με τη μεταφορά τεχνολογίας από το εργαστήριο στην αγορά.

Ο ΟΒΙ καινοτομεί και έχει δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία για τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν δυο αναδυόμενοι κλάδοι για τους οποίους ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), εκπόνησε Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLR).

  • Βιολογικά Συστήματα για τη Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων (AgriScience)

Τα βιολογικά συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων λόγω του ρόλου τους στη λειτουργία των οικοσυστημάτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η αξιοποίηση και η κατανόηση αυτών των συστημάτων επιτρέπει την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που προάγουν την υγεία του εδάφους, την αποτελεσματική ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων και τον έλεγχο των παρασίτων, μειώνοντας την εξάρτηση από επιβλαβείς χημικές ουσίες. Επιπλέον, τα βιολογικά συστήματα προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη της αγοράς, καθώς η ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά, φιλικά προς το περιβάλλον και τοπικά παραγόμενα τρόφιμα συνεχίζει να αυξάνεται. Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο των βιολογικών συστημάτων θα προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη τεχνολογιών βιώσιμης γεωργίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στην αγορά και εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια.

  • Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας από Θαλάσσιους Πόρους

Οι τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από θαλάσσιες πηγές κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην προσπάθεια εξεύρεσης βιώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν τεράστια σημασία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για την παραγωγή ενέργειας με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.

 

Κατοχύρωσε την εφεύρεσή σου. Προστάτευσε την περιουσία σου.

Scroll to Top